Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia, VTM, 2016-2017

Osaamistavoitteet

Taloussosiologiaa pääaineenaan lukeva opiskelija ymmärtää erilaisten taloudellisten toimintaympäristöjen piirteitä sekä osaa tarkastella niitä sosiologisesta näkökulmasta. Maisterivaiheessa opiskelija osaa jäsentää kulutukseen tai muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimusongelmia itsenäisesti. Suoritettuaan valtiotieteiden maisterin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija osaa hyödyntää näitä tietoja itsenäisissä ratkaisuissa työelämässä. Opiskelija osaa myös soveltaa yhteiskuntatieteellisiä tiedonkeruu- ja tutkimusmenetelmiä käytännön työtehtävissä. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen näkemyksen yhdistäminen on taloussosiologin erityisvahvuuksia valtiotieteiden maistereiden työmarkkinoilla.

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE:
Taloussosiologian pääaineopinnot 93 op
S.1. Taloussosiologian teoria 6 op
S.2. Taloussosiologian tutkimus I & II 6 op
S.3. Tutkimusmenetelmät 10 op
S.4. Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
S.5. Taloussosiologian syventävät erityisalaopinnot 12 op
S.6. Taloussosiologian pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 40 op
Harjoittelu 10 op
Muut opinnot 27 op
Kaikki yhteensä 120 op
Muihin opintoihin opiskelija voi halutessaan sisällyttää esimerkiksi kauppakorkeakoulun tarjoaman Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuden (25 op) tai taloustieteen opintoja, jotka tukevat erinomaisesti taloussosiologian pääaineopintoja. Lisäksi taloussosiologian pääaineopiskelijat saavat erityissopimuksella suorittaa markkinoinnin oppiaineen kursseja Turun kauppakorkeakoulussa. Lisätietoja taloussosiologian internetsivuilta ja oppiaineen henkilökunnalta.

Edellytykset

Suoritettu kandidaatin tutkinto.


avaa kaikki

Taloussosiologia, VTM, 2016-2017

Taloussosiologian syventävät opinnot 53 op
Suoritettava 53 op.
S.2 Taloussosiologian tutkimus I & II 6 op
Opintokokonaisuus koostuu kahdesta toisilleen vaihtoehtoisesta suorituksesta.
S.3 Tutkimusmenetelmät 10 op
Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-10 op) ja suorittaa opintoja tarvittaessa lisäksi esseillä tai kirjatenteillä.
XSTL2004 Harjoittelu, 10 op
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet