Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Osaamistavoitteet

Teoreettisen fysiikan erikoistumisala on tutkijakoulutuskeskeinen. Samalla kuitenkin koulutuksessa annetaan valmiudet fysikaalisten ilmiöiden mallintamiseen ja matemaattisten työvälineiden soveltamiseen muissakin kuin fysikaalisissa sovellutuksissa. Opiskelija saa kattavan kuvan fysiikan teorioitten perusteista ja matemaattisista rakenteista sekä osaa soveltaa teorioita fysikaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija oppii myös laskennallisia menetelmiä. Teoreettisessa fysiikassa voidaan erikoistua hiukkasfysiikan ja kosmologian sekä eri kvanttifysiikan aloille kuten esimerkiksi avoimien kvanttisysteemien teoriaan, matemaattisen kvanttifysiikkaan tai kvantti-informaatioon ja -optiikkaan.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävien opintojen lisätiedot

Turun yliopistossa suoritettu Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka ja erikoistumisalana teoreettinen fysiikka tai muualla hankittu vastaava koulutus.


avaa kaikki

Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot, teoreettinen fysiikka 32 op
Suoritettava 32–45 opintopistettä
TFYS7006 Cosmology, 8 ECTS
TFYS7025 Network theory, 8 ECTS
TFYS7021 Open Quantum Systems, 8 ECTS
TFYS7004 Quantum Field Theory, 8 ECTS
Muut opinnot 24–37 op
Suoritettava muita opintoja niin, että tutkinto täyttyy. Suositeltavia ovat matematiikan, fysiikan ja tähtitieteen opintojaksot. Mahdollista suorittaa myös opintojaksot (erikoistyö ja harjoittelu yhteensä enintään 9 op):
TFYS7024 Presentation skills, 4 ECTS
FFYS7053 Seminar in Physics, 2 ECTS
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
DP in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
DP in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules