DP in Physics Education Track, M.Sc.

Preceding studies

Minumum amount of preceding studies

180 ECTS.

Additional information on preceding studies

Turun yliopistossa suoritettu Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka tai muualla hankittu vastaava koulutus.


expand all

DP in Physics Education Track, M.Sc.

Department of Physics and Astronomy
Degree Programme in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
Degree Programme in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules