Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma (FM)

Osaamistavoitteet

Fysiikan opettajan syventävien opintojen aikana keskitytään fysiikan opettajan työn kannalta keskeisiin asioihin. Opettajan pedagogiset opinnot antavat perustiedot ja taidot opettajana toimimiseen. Opettajan pedagogiset opinnot suositellaan suoritettavaksi neljäntenä opiskeluvuotena.

Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen opettajan erikoiskursseilla sovelletaan aiemmin opittuja fysiikan aihepiirejä opetukseen. Lisäksi vaihtoehtoisilla kursseilla opettajaopiskelija voi monipuolistaa näkemystään fysikaalisesta maailmankuvasta esim. materiaalitutkimuksen menetelmäkursseilla.

Pro gradun opettajaopiskelija voi tehdä joko fysiikan tai tähtitieteen alalta tai vaihtoehtoisesti opettamiseen liittyvästä aiheesta.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävien opintojen lisätiedot

Turun yliopistossa suoritettu Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka tai muualla hankittu vastaava koulutus.


avaa kaikki

Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma (FM)

Vaihtoehtoiset opinnot, fysiikan opettaja 21 op
Valitaan vapaasti laitoksen tarjoamista syventävistä opinnoista, erikoistumisalojen aineopinnoista ja seuraavista:
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
DP in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
DP in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules