Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli, tutkijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kielentutkimuksen asiantuntijoita, joilla on perusvalmiudet jatko-opintojen suorittamiseen ja tutkimustyöhön esimerkiksi korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä. Syventävien opintojen aikana tutkijan opintopolun valinnut opiskelija syventää teoreettisia ja metodisia valmiuksiaan, kartuttaa tutkijataitojaan ja soveltaa niitä käytännössä syventävien opintojen harjoittelussa. Hän tutustuu myös fennistiikan yleiseen kehitykseen ja tutkimusalan historiaan. Hän perehtyy omaan erikoisalaansa lukemalla ja tenttimällä alan kirjallisuutta ja kirjoittamalla tutkielman. Opiskelija tutustuu tiedeyhteisön toimintatapohin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua aktiivisesti tiedeyhteisön työskentelyyn. Opiskelija kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn.


avaa kaikki

Suomen kieli, tutkijan opintopolku, FM

SUOMEN KIELI, TUTKIJAN OPINTOPOLKU 60–80 op
Suomen kielen syventäviä opintoja, pääaine 80 op, sivuaine 60 op
Valinnaiset opinnot
Jos pakollinen opintojakso on tehty minimiä (5 op) laajempana, valinnaisten opintojen määrä vastaavasti vähenee. Pakolliset opinnot + tarvittava määrä valinnaisia opintoja = 80 op (pääaine) tai 60 op (sivuaine).
Muut opinnot, 40 op
Esim. sivuaine 25 - 40 op ja tarpeen mukaan muita valinnaisia opintoja joko oman pääaineen ao. valinnaissarakkeesta tai muualta sopimuksen mukaan siten, että tutkinnon pistemäärä täyttyy.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset