Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli, käännösviestinnän opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Käännösviestinnän opintopolulta valmistuneet maisterit ovat kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet käännösviestinnän kysymyksiin. Opintopolun suorittaneilla maistereilla on valmiudet toimia käännösviestinnän asiantuntijoina niin erilaisissa käännösorganisaatioissa kuin itsenäisinä toimijoinakin. Turun yliopiston käännösviestinnän opintopolku kuuluu EMT-verkostoon (European Master’s in Translation) ja polulta valmistuneilla on monipuoliset tiedot ja taidot kaikilla EMT:n osaamisalueilla: heillä on erinomainen vieraan kielen ja äidinkielen taito, tietoa käännösviestinnän ammateista, erinomaiset tiedonhakutaidot, tottumusta kieli- ja käännösteknologisten työkalujen käytöstä sekä kulttuurienvälisen viestinnän ja erikoisalojen osaamista. Opintopolulta valmistuneet maisterit ovat perehtyneet käännöstieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen. Käännösviestinnän polku antaa myös valmiudet tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Käännösviestinnän opintopolku koostuu pakollisista opintojaksoista (100 op) ja valinnaisista opintojaksoista (20 op). Käännösviestinnän opintopolun maisteriopintoihin ei kuulu erillistä sivuainekokonaisuutta. Suomen kielen opetus on erillistä kielenhuollon kurssia lukuun ottamatta integroitu käännöskursseihin. Opintopolkuun kuuluvilla käännösviestinnän kursseilla (työpajat ja valinnaiset opintojaksot) opiskelija voi kuitenkin kääntää tekstejä myös muista kielistä kuin pääaineestaan, mikäli on suorittanut niistä HUK-tutkinnossa vähintään perusopinnot. Opiskelija voi valita valinnaisia opintojaksoja myös muiden opintopolkujen tarjonnasta. Myös osa käännösviestinnän opintopolun valinnaisista opintojaksoista on avoinna muiden opintopolkujen opiskelijoille. Käännösviestinnän opintopolkuun sisältyy pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 40 op.


avaa kaikki

Englannin kieli, käännösviestinnän opintopolku, FM

Englannin kieli, käännösviestinnän opintopolku 120 op
Tutkimus 45 op
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari, 5 op
KÄEN1755 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset