Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän tutustuu myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija myös ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prosessi, johon perusvalmiudet hankitaan opintojen aikana. Opiskelija saa valmiudet oman ammatillisen kehityksensä perustan luomiseen.

Sisältö

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku sisältää kursseja ja opintojaksoja opiskelijan valitsemalta gradulinjalta ('thesis track') sekä vaadittavan määrän muilta gradulinjoilta. Opiskelija valitsee ensisijaisesti gradulinjan (kielen oppiminen, kirjallisuus-, diskurssi- tai filologinen linja), suorittaa sen vaatimat opinnot ja täydentää niitä muiden linjojen ja muiden oppiaineiden ko. opintopolulle tarjoamilla opinnoilla.
Erityisesti kielen oppimisen linjan opinnot soveltuvat hyvin kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun opinnoiksi.
Opiskelijan on suoritettava seuraavat opinnot:
1. Teoria- ja metodiopintoja yht. 15 op (kahden gradulinjan johdantokurssit, oman linjan tutkimusmetodologiakurssi)
2. Tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielma yht. 45 op / tutkielmaseminaari ja sivuaineen tutkielma yht. 25 op
3. Harjoittelu 5 op
4. Kaksi oman gradulinjan elektiiviä yht. 10 op
5. Valinnaisia kursseja muulta kuin omalta gradulinjalta yht. 5 op

On huomioitavaa, että moniin opettajan tehtäviin (mm. yläkoulun ja lukion aineenopettajat) on kelpoisuusvaatimuksena opettajan pedagogiset opinnot; näistä opinnoista vastaa kasvatustieteellinen tiedekunta. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden.


avaa kaikki

Englannin kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku 60–80 op
väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Valinnaiset opinnot
Suoritettava riittävästi, jotta kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy
Polun opintojaksoja 10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Englannin kielen elektiivejä 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset