Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kieli, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Kieliasiantuntijan opintopolku on tarkoitettu erityisesti niille, jotka suuntautuvat muihin kuin perinteisiin kielialan ammatteihin kulttuurin, viestinnän, informaatioteknologian, kaupan, matkailun ja hallinnon aloilla Suomessa tai ulkomailla. Pääaineen ohella sivuaineilla on suuri merkitys asiantuntijapolulla. Sivuaineina voi olla muiden tiedekuntien aineita (esimerkkeinä valtio-oppi, kansainvälinen oikeus, kauppatieteet, ympäristötiede, matkailualan opinnot, tietojenkäsittelytiede) tai humanistisia aineita (esimerkiksi jokin toinen kieliaine).

Kieliasiantuntijan polun tavoitteena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään monialaisissa ja monimuotoisissa tekstiympäristöissä ja projektimaisissa olosuhteissa. Opintopolulta valmistuva tuntee kieliasiantuntija-ammateissa tarpeelliset sisällöt ja taidot. Opiskelija saa valmiudet toimia itsenäisesti oman alansa asiantuntijana ja kehittää osaamistaan erikoistumisalallaan. Opintopolku soveltuu erityisesti niille, jotka hakeutuvat muille kuin opettamisen ja kääntämisen aloille. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden.

Sisältö

Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti yhteiskuntaan, viestintään ja kulttuuriin liittyvillä kielentutkimuksen aloilla. Opiskelija tutustuu kielipolitiikkaan sekä viestintään organisaatioissa ja monikielisissä konteksteissa. Hän perehtyy myös pääaineensa ja oman erikoisalansa tutkimusperinteeseen ja näkökulmiin. Opiskelija tutustuu tiedeyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua oman alansa sekä monialaisten yhteisöjen työskentelyyn.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Kieliasiantuntijan opintopolkuun johdattaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen aineopintojen Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi (5 op).

Lisätiedot

Kieliasiantuntijan opintopolun opinnot 120 op koostuvat pääaineen opinnoista (80 op) ja muista opinnoista (40 op). Pääaineen opinnot voi suorittaa myös laajempina kuin 80 op.

Opiskelija sijoittaa FM-tutkintoonsa mielekkään sivuaineen, josta hän suorittaa esimerkiksi aineopinnot (yleensä 35 op).


avaa kaikki

Venäjän kieli, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

Kieliasiantuntijan opintopolku 60–80 op
väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset