Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma
Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma

avaa kaikki

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM)
Yhteiset opinnot 17 op
Kursseista on suoritettava joko EKOL3003 Ecology and biodiversity research seminar tai FYGE4311 Tutkimusseminaarit tai EKOL3004 Vierailijaseminaari.
Tutkinto-ohjelman erikoistumisopinot, 50 + 28 op
EKOL3012 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Luonnonsuojelubiologia ja soveltava ekologia
Opiskelijoille, jotka suunnittelevat uraa ympäristösektorilla, suositellaan sivuaineeksi ympäristönsuojelun (YMPS) opintoja.
Tutkinto-ohjelman vapaasti valittavat opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot voivat muodostua biologian tai sivuaineen tai sivuaineiden opinnoista ja niiden tulisi tukea opiskelijan erikoistumista. Työharjoittelu EKOL3007 kuuluu yhteisiin opintoihin 3 op:n osalta, mutta sen voi suorittaa myös laajempana, jolloin vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää työharjoittelua 1 - 3 op.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet