Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Biologian opettajan tutkinto-ohjelma

Sisältö

Tutkintoon on suoritettava biologian syventäviä opintoja 60 op ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opettajan pedagogisiin opintoihin on vuosittain 10 opiskelijan kiintiö. Opiskelijat valitaan Turun yliopiston Biologian tutkinto-ohjelmasta (LuK) eli siihen ei ole erillisvalintaa. Tutkinto-ohjelman edeltävinä opintoina vaaditaan Biologian tutkinto-ohjelman yhteiset kurssit sekä alla mainitut edellytettävät aineopinnot (25 op).


avaa kaikki

Biologian opettajan tutkinto-ohjelma

Edellytettävät aineopinnot 25 op
Kenttäkursseista edellytetään EKOL2302 ja muista valinnaisesti vähintään 4 op; EKOL2308 voi suorittaa 1-3 op:nä. EKOL2355 suoritetaan 1 op:n kotimaisten putkilokasvien kasviona. Kandidaatintutkielman aiheen mukaan suoritetaan EKOL2004 tai FYGE1011 4 op:nä. YMPS1006 suoritetaan 2 op:n kirjatenttinä.
Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM) 120 op
Tutkintoon vaadittavat opinnot koostuvat alla mainituista biologian yhteisistä opintojaksoista (15 op), valinnaisista opintojaksoista (23 op ), pro gradu -tutkielmasta (20 op) ja graduseminaarista (2 op). Lisäksi tutkintoon kuuluu pakollisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 15 op
Suoritettava kaikki opintojaksot. Lopputentti tai -tentit suoritetaan yhteensä 8 op:n laajuisina.
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 23 op
Mahdollisuuksien mukaan pro gradu -työtä tukevia kursseja. Harjoitustyökursseja 4-6 op esim. alla mainituista; kenttäkursseista alempaan tutkintoon sisältymättömät.
Pro gradu -tutkielma ja seminaari erikoistumisen mukaisesti 22 op
Suoritettava kaikki alla mainitut opintosuoritukset joko ekologian tai fysiologian ja genetiikan erikoistumisalata.
Biologian laitos
DP in Biology
DP in Ecology and Evolutionary Biology
DP in Physiology and Genetics
DP in Biology Education Track
Finnish Study Modules