Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaiset kielet, tutkijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Opiskelija oppii kieliaineiden tutkijalta vaadittavia tietoja ja taitoja sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän kehittää sekä yleisiä valmiuksiaan tutkijaksi että tiettyjen tutkimuksen linjojen vaatimia erityisiä valmiuksia.

Sisältö

Yleiset tutkijantaidot, erilaiset teoriat ja metodit, projektityön harjoittelu ja suunnittelu.
Huomattava osa syventävistä opinnoista koostuu valinnaisista opintojaksoista. Kaikille pakollisia opintojaksoja ovat tanskan kurssi (vain pääaineopiskelijat), itsenäinen projektityöskentely (harjoittelu), tutkielmaseminaari, jossa aloitetaan pro gradu -tutkielman (tai sivuaineen tutkielman) laatiminen ja ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta -kurssi. Kieliharjoittelu on myös kaikille pakollinen ja se on suoritettava viimeistään syventävissä opinnoissa.

Lisätiedot

Syventävien opintojen suorittaminen edellyttää aineopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Syventävien opintojen valinnaiset kurssit voi suorittaa vasta aineopintoihin kuuluvien erikoistumiskurssien jälkeen.

Ainakin kolmen syventävien opintojen erikoistumisopinnoista tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.


avaa kaikki

Pohjoismaiset kielet, tutkijan opintopolku, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, tutkijan opintopolku 80–120 op
Erikoistumisopinnot
Suoritettava vähintään 10 op oppiaineen omia kursseja
Tutkijataidot 5–10 op
KKLT0011 Tutkijan taidot, 5–10 op
Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit 10–15 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset