Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia, VTK, 2016-2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloussosiologian alan perusteet. Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja hän tuntee tieteellisten työskentelytapojen perusteet. Kandidaatin tutkinto tarjoaa edellytykset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Taloussosiologiaa pääaineena opiskelevan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu sosiaalitieteiden laitoksen yhteisistä perusopinnoista, taloussosiologian aineopinnoista, kandidaatin tutkielmasta, kieli- ja viestintäopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista mahdollisista opinnoista.
KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op
Sosiaalitieteiden yhteiset perusopinnot 25 op
Taloussosiologian aineopinnot 55 op
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot, yhteensä 16 op:
- Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
- Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op
- Johdatus tieteelliseen ajatteluun, yhteensä 6 op:
- - Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu, 3 op
-- Tieteenteon etiikka 3 op
Sivuaineopinnot, yhteensä 50 op:
- Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet
Muut opinnot, yhteensä 18 op:
- Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka, sosiologia ja taloussosiologia muodostavat 1.8.2017 alkaen yhteisen sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinnon. Opintojaksokohtaiset kurssivastaavuudet lv 2016-2017 opintovaatimuksista löytyy oppiainekuvauksen sivulta (taloussosiologiasta: https://nettiopsu.utu.fi/opas/oppiaine.htm?opsId=249&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016&aine=TALS).


avaa kaikki

Taloussosiologia, VTK, 2016-2017

Taloussosiologian aineopinnot, 2016-2017 55 op
Suoritettava 55 op.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Tiedekunnan yhteiset opinnot 16 op
Suoritettava 16 opintopistettä
Sivuaineopinnot 50 op
Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet.
Muut opinnot 18 op
Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet