Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Deutschlandstudien-opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Deutschlandstudien-opintopolun tavoitteena on kielen ymmärtäminen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen välineenä. Opintopolku syventää tekstin, puhutun vuorovaikutuksen ja diskurssin analyysitaitoja. Yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä opintopolku luo sillan tieteen ja yhteiskunnan välille sekä tarjoaa myös ensikontaktin tulevaan työelämään. Deutschlandstudien-opintopolun opintojaksot ovat yksinomaan saksan- ja englanninkielisiä.

Sisältö

Deutschlandstudien on opintopolku, joka tarjoaa monitieteisen ja kansainvälisen vaihtoehdon saksan kielen opiskelijoille. Deutschlandstudien-opintopolku sopii henkilöille, joita kiinnostaa kieli sosiaalisena ilmiönä, digitaalinen aineistonkäsittely, Saksan ja Euroopan kytkös ja/tai kieli- ja kirjallisuusosaamisen yhdistäminen historia-, sosiaali- ja kulttuuritieteiden kysymyksiin. Opintopolkuun sisältyy olennaisena osana maailmalla nousussa oleva Digital Humanities -osaaminen. Polku on osa yliopistojen välistä European Studies -opetustarjotinta.

Polku on tarkoitettu erityisesti niille, jotka suuntautuvat yritystoiminnan, viestinnän, kansainvälisten organisaatioiden, informaatioteknologian, kaupan, matkailun ja hallinnon alalle Suomessa tai ulkomailla.

Deutschlandstudien-opintopolku on suunniteltu valmiiksi kokonaisuudeksi maisteriohjelman tavoin. Opiskelija ei tarvitse sivuaineita, koska polun minimilaajuus 120 op riittää maisterin tutkintoon.

Polun opiskelija tutustuu tiedeyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua oman alansa sekä monialaisten yhteisöjen työskentelyyn. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden.

Pakolliset opinnot
- Tutkielmaseminaari 5 op

- Pro gradu -tutkielma 40 op

- Jokaisesta kolmesta moduulista minimimäärä opintojaksoja (yht. 30 op)

- Seuraavat European Studies -opintojaksot (yht. 12 op)
*History of European Integration (4 op)
* Finland, the Nordic Countries and European Integration (4 op)
*Politics of the EU (4 op)
oppiaineista.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävien opintojen lisätiedot

Saksan kieli, HuK


avaa kaikki

Deutschlandstudien-opintopolku, FM

Pro-gradu-osio 25–45 op
Suoritettava 25–45 opintopistettä
Teemaosio 10 op
Suoritettava väh. 10 op
Harjoittelu 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset