Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johtamisen ja organisoinnin KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Pori)

Osaamistavoitteet

KTM-tutkinto johtamisessa ja organisoinnissa tuottaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisissa asiantuntemusta edellyttävissä, vaativissa työtehtävissä yrityselämässä sekä julkisella ja kolmannella sektorilla. Lisäksi KTM-tutkinto antaa opiskelijalle hyvät valmiudet jatkaa opintojaan kohti tohtorintutkintoa. Suoritettuaan KTM-tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisointi opiskelija:
- Tuntee laaja-alaisesti johtamisen ja organisoinnin kysymyksiä, ja kykenee toimimaan työelämässä oman erityisalansa asiantuntijatehtävissä. Hän osaa myös tunnistaa omat kehitys- ja lisäkoulutustarpeensa.
- On kehittänyt sellaiset vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, että hän kykenee toimimaan työelämässä menestyksellisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä eri alojen ammattilaisten kanssa.
- Kykenee tekemään itsenäisesti päätöksiä, hankkimaan ja käsittelemään uutta tietoja sekä tuottamaan selvityksiä oman erityisalansa kysymyksistä.

Lisätiedot

Opintojen ohjaus

Yliopisto-opinnot vaativat itsenäisyyttä, vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta. Opintojen sujuva eteneminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta opintojen suunnitteluun on tarjolla paljon materiaalia ja ohjausta. Opintojen suunnittelussa auttavat opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista opinto-ohjausta missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opinto-ohjausta antavat tahot

* Opintotoimisto
Yleinen opintoneuvonta, mm. opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, HOPSin laadinta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.

* Omaopettaja
Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, pää- ja sivuainevalinnat, erikoistumisen valinta, kurssivalinnat, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.

* Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Johtamisen ja organisoinnin KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Pori)

Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkintoon sisältyy väh. 10 op kieli- ja viestintäopintoja. Yhteisvalinnan opiskelijoiden opinnot sisältävät 6 op opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan opinnot sisältävät 6 op englannin kieltä ja liikeviestintää ja 4 op toista vierasta kieltä. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (KTM) 0–21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Degree Programme for Bach. of Economics and Bus.
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Economics, Pori
Information Systems Science, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Other Studies