Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kulttuurihistoria, FL, FT

Osaamistavoitteet

Kulttuurihistorian jatko-opintojen tavoitteena on antaa korkeatasoinen, kansainvälinen tutkijakoulutus, jonka jälkeen opiskelija on valmis itsenäiseen, uutta tieteellistä tietoa tuottavaan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattavaan tutkimustyöhön. Jatko-opintojen tehtävä on tieteellisen työn toteuttamisen ohella antaa valmiuksia tutkijan ja yliopisto-opettajan uran rakentamiseen, akateemisten verkostojen ylläpitämiseen ja tieteelliseen julkaisutoimintaan. Jatko-opintoihin voidaan sisällyttää myös ammatillisia valmiuksia kehittäviä opintoja. Tavoitteena on antaa koulutus, joka antaa kulttuurihistorian tohtoreille lähtökohdat työskennellä laajasti opetukseen ja tutkimukseen liittyvissä tehtävissä.

Tohtorin tutkintoon vaaditaan 180 op:n laajuinen väitöskirja sekä 60 op:n laajuiset muut opinnot (kohdat J1-J7), joista vähintään 20 op täytyy olla pääainetta (pakolliset kohdat J1 ja J2). Opiskelija voi suorittaa myös 90 op:n laajuisen lisensiaatintutkimuksen, mutta lisensiaatintutkintoa voi anoa vasta kun muut opinnot, 60 op, on suoritettu. Tällöin niitä ei enää tehdä tohtorintutkintoa varten. Tohtorin tutkintoa suorittava voi saada väittelyluvan vasta, kun muut opinnot on suoritettu.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

300 op.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies