Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oikeustieteen tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Tutkintoasetuksen (1039/2013) 21 § mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Jatkotutkinnon suorittaminen tarjoaa lisäpätevyyden useihin erilaisiin oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Näitä ovat perinteisten akateemisten opetus- ja tutkimustehtävien lisäksi muun muassa kansalliset ja kansainväliset lainvalmistelutehtävät, tuomarin- ja syyttäjänvirat sekä asiantuntijatehtävät julkishallinnossa ja elinkeinoelämän ja asianajolaitoksen palveluksessa.

Sisältö

Oikeustieteen tohtoriohjelman laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat kuudesta kokonaisuudesta:
1. väitöskirjasta (200 op),
2. orientaatiojaksosta (2 op),
3. väitöskirjaseminaarin työskentelyyn osallistumisesta (25 op),
4. metodit-yleisjaksosta (5 op),
5. valinnaisista opinnoista (8 op) ja
6. työn edistymisen seurannasta (0 op).

Edellytykset

Dekaani myöntää Suomessa oikeustieteen kandidaatin, oikeustieteen maisterin, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle suoritusoikeuden, jos hän katsoo, että hakijalla on riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Dekaani määrää hakijan työnohjaajaksi tähän tehtävään suostuneen henkilön.

Oikeustieteen kandidaatin ja oikeustieteen maisterin tutkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelta sekä muun kotimaisen tai ulkomaisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta edellytetään edellä mainittujen edellytysten lisäksi, että hakija voi osoittaa, että hänen suorittamansa tutkinto antaa valmiudet osallistua oikeustieteelliseen tohtorikoulutukseen ja hänellä on riittävä kielitaito osallistua annettavaan jatkokoulutukseen. Muun kuin oikeustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon verrattavan oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle suoritusoikeus myönnetään vain painavista syistä.

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtoriohjelman yleiset määräykset ovat luettavissa tiedekunnan intranet-sivuilla: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/law/research/tohtoriohjelma/Sivut/home.aspx


avaa kaikki

Oikeustieteen tohtoriohjelma

OTT12050 Orientaatiojakso, 2 op
Muut opinnot 8–10 op
Suoritettava vähintään 8-10 op
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School