Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Oikeusnotaarin tutkinto

Osaamistavoitteet

Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Tieto
- Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet

- Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat

- Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja hahmottaa keskinäisiä vuorovaikutussuhteita

- Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä

Taito
- Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti

- Tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä soveltamalla erilaisia oikeudellisia lähteitä

- Osaa kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota

- Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä

- Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen

Vuorovaikutus
- Osaa toimia hyvän ammattietiikan edellyttämällä tavalla

- Kykenee työskentelemään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että osana asiantuntijayhteisöä

- Kykenee toimimaan myös kansainvälisessä ympäristössä.


avaa kaikki

Oikeusnotaarin tutkinto

Oikeudenalojen perusteet 109 op
ONOM1006 Valtiosääntöoikeus, 7 op
ONOM1040 Eurooppaoikeus, 6 op
ONOM1008 Hallinto-oikeus, 7 op
ONOM1010 Ympäristöoikeus, 7 op
ONOM1019 Yleinen oikeustiede, 6 op
ONOM1015 Oikeushistoria, 6 op
ONOM1007 Kansainvälinen oikeus, 6 op
ONOM1001 Velvoiteoikeus, 7 op
ONOM1002 Esineoikeus, 7 op
ONOM1009 Finanssioikeus, 7 op
ONOM1003 Kauppaoikeus, 7 op
ONOM1004 Työoikeus, 7 op
ONOM1011 Rikosoikeus, 8 op
ONOM1012 Prosessioikeus, 8 op
ON-seminaari 15 op
Suoritettava yksi erikoistumisjakso (seminaarin osuus 8 op, ON-opinnäytteen osuus 7 op)
ONOM2007 ON-opinnäytetyö, 7 op
ON-seminaarin erikoistumisjakso 8 op
Suoritettava yksi erikoistumisjakso ON-tutkintoon
Oikeusnotaarin tutkinnon muut opinnot 20 op
Suoritettava ON-tutkintoon 20 op
Muut opinnot, syyslukukausi
Opiskelija suorittaa muita opintoja valintansa mukaan ON-tutkintoon yhteensä 20 op ja OTM-tutkintoon 18-30 op, riippuen erikoistumisjaksojen määrästä
OTMV1102 Asianajajaoikeus, 5 op
TLS_0074 Contract Management, 3 ECTS
TLS_0071 Maritime Law, 7 ECTS
OTMV1019 Yritysjärjestelyt, 5 op
KIRA0004 Français oral, 2 op
Muut opinnot, kevätlukukausi
Opiskelija suorittaa muita opintoja valintansa mukaan ON-tutkintoon yhteensä 20 op ja OTM-tutkintoon 18-30 op, riippuen erikoistumisjaksojen määrästä.
OTMV1103 Decoding Modern Warfare, 4 ECTS
OTMV1106 Ilmasto-oikeus, 5 op
OTKU3287 Julkiset hankinnat, 7 op
OTMV1111 Julkiset yhtiöt, 5 op
KIEN2665 Cambridge Legal English, 3 ECTS
KISA2107 Studium vor Ort, 2 op
KIRA0004 Français oral, 2 op
TLS_0078 International Trade, 5 ECTS
Oikeustieteellinen tiedekunta
Bachelor of Laws
Master of Laws DP
MDP in Law and Information Society
Doctor of Laws
Law
Turku Law School