Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Oikeustieteen maisteri

Osaamistavoitteet

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisessä kontekstissa

- Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen

- Ymmärtää tutkimuseettiset kysymykset ja osaa noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä

- On saanut valmiudet toimia myös vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä

- Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä

- Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.


avaa kaikki

Oikeustieteen maisteri

OTM-tutkinnon erikoistumisjaksot 24 op
Suoritettava 2 allaolevaa
OTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot 6 op
Suoritettava 6 op, ON-tutkinnossa alkaneen vieraan kielen opinnot
OTM-tutkinnon muut opinnot 18–30 op
Suoritettava OTM-tutkintoon 18-30 op, riippuen erikoistumisjaksojen määrästä
Muut opinnot, syyslukukausi
Opiskelija suorittaa muita opintoja valintansa mukaan ON-tutkintoon yhteensä 20 op ja OTM-tutkintoon 18-30 op, riippuen erikoistumisjaksojen määrästä
OTMV1102 Asianajajaoikeus, 5 op
TLS_0074 Contract Management, 3 ECTS
TLS_0071 Maritime Law, 7 ECTS
OTMV1019 Yritysjärjestelyt, 5 op
KIRA0004 Français oral, 2 op
Muut opinnot, kevätlukukausi
Opiskelija suorittaa muita opintoja valintansa mukaan ON-tutkintoon yhteensä 20 op ja OTM-tutkintoon 18-30 op, riippuen erikoistumisjaksojen määrästä.
OTMV1103 Decoding Modern Warfare, 4 ECTS
OTMV1106 Ilmasto-oikeus, 5 op
OTKU3287 Julkiset hankinnat, 7 op
OTMV1111 Julkiset yhtiöt, 5 op
KIEN2665 Cambridge Legal English, 3 ECTS
KISA2107 Studium vor Ort, 2 op
KIRA0004 Français oral, 2 op
TLS_0078 International Trade, 5 ECTS
Oikeustieteellinen tiedekunta
Bachelor of Laws
Master of Laws DP
MDP in Law and Information Society
Doctor of Laws
Law
Turku Law School