Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Ohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten organisaatioiden toimintaa laajasti, kykenee kokonaisvaltaisesti ja analyyttisesti arvioimaan erilaisia liiketoimintaympäristöjä sekä niihin tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä.


avaa kaikki

Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma

Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: PSV 3 op, PRU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op, vaihtoehtoiset opintojaksot 3 op. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Mikäli sivuainekokonaisuudessa on mahdollista suorittaa myös erikoistumissuuntaan sisältyviä opintojaksoja, sivuaineeseen valitaan sellaiset opintojaksot, jotka eivät ole päällekkäisiä erikoistumissuunnan opintojen kanssa.
Ennakointi ja kestävä kehitys 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Kulttuuri- ja elämysmatkailu -opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 op pakollisia ja valinnaisia opintoja. Katso ohjeet kokonaisuuden kuvauksesta. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.