Opinto-oppaat
Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Ohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten organisaatioiden toimintaa laajasti, kykenee kokonaisvaltaisesti ja analyyttisesti arvioimaan erilaisia liiketoimintaympäristöjä sekä niihin tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä.


avaa kaikki

Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma

Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: PSV 3 op, PRU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op, vaihtoehtoiset opintojaksot 3 op. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Mikäli sivuainekokonaisuudessa on mahdollista suorittaa myös erikoistumissuuntaan sisältyviä opintojaksoja, sivuaineeseen valitaan sellaiset opintojaksot, jotka eivät ole päällekkäisiä erikoistumissuunnan opintojen kanssa.
Ennakointi ja kestävä kehitys 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Kulttuuri- ja elämysmatkailu -opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 op pakollisia ja valinnaisia opintoja. Katso ohjeet kokonaisuuden kuvauksesta. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.