Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofia, käytännöllisen filosofian linja, VTM

Osaamistavoitteet

Filosofian koulutuksen tavoitteena on

1) antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä,

2) harjaannuttaa filosofiseen erittelyyn ja argumentaatioon sekä omakohtaisen tutkimustyön tekemiseen ja

3) antaa valmius jatkokoulutukseen filosofiassa.

Sisältö

Maisterin tutkinto 120 opintopistettä (VTM)

Pääaineen opinnot
-Syventävät opinnot 45 op
-Pro gradu -tutkielma 40 op

Muut opinnot 35 op
-Hops:ssa sovittavia sivuaineopintoja, yhteisiä opintoja, opettajan pedagogisia opintoja tai ylimääräisiä pääaineopintoja.

Edellytykset

- Opintoihin kuuluvat teokset tentitään vastuulliselle opettajalle filosofian tenttipäivinä.
- Ennen syventävien opintojen aloittamista opiskelijan on keskusteltava opinnoistaan linjan professorin kanssa ja osallistuttava filosofian laitoksen lukukausittain järjestämälle johdatus syventäviin opintoihin -kurssille.
- Syventävien opintojen arvosanamerkinnän saa laitoksen toimistosta.

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmaa tukevat opinnot sovitaan käytännöllisen filosofian professorin kanssa. Käytännöllisen filosofian syventävien opintojen erikoisaloiksi suositellaan esimerkiksi seuraavia: oikeudenmukaisuusteoriat, demokratian teoriat, bioetiikka, oikeusfilosofia, käytännöllisen filosofian historia uudella ajalla, etiikka ja moraalifilosofia. On suositeltavaa, että tutkielmaa tukevien opintojen kirjallisuus suoritetaan 3-4 osassa.

Mahdollisen harjoittelujakson (3 kk / 6 op) voi sisällyttää syventäviin opintoihin.


avaa kaikki
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet