Kemian opettajan tutkinto-ohjelma, FM

avaa kaikki

Kemian opettajan tutkinto-ohjelma, FM

Kemian opettajan syventäviä luentokursseja 22 op
Suoritettava kemian syventäviä opintoja HOPSin mukaisesti. Syventäviin opintoihin voidaan valita myös max 2 kurssia kemian aineopinnot II kokonaisuudetsa.
Kemian laitos
DP in Chemistry
DP in Chemistry
Finnish Study Modules
MDP in Materials Science