Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tieteelliset jatkotutkinnot (FT)

Osaamistavoitteet

Humanistisessa tiedekunnassa suoritettava tieteellinen jatkotutkinto on filosofian tohtorin tutkinto.

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorin tutkinnon suorittanut on

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sisältö

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013, 21 ja 22 §)

Humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaan filosofian tohtorin tutkinto on laajuudeltaan 240 op. Se sisältää tohtoriohjelmien opetussuunnitelmien mukaiset opinnot 60 op ja väitöskirjan 180 op. Tavoitteena on, että tohtorin tutkinto voidaan täysipäiväisesti työskennellen suorittaa neljässä vuodessa.

Turun yliopiston tohtoriohjelmat kuuluvat tutkijakoulu UTUGS:iin ja koko yliopiston tasolla tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että

- Turun yliopistosta valmistuva tohtori toimii eettisesti ja edistää tieteen avoimuutta.
- Hän on verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Tieteellisen asiantuntijuuden lisäksi hänellä on hyvät työelämävalmiudet.

Tohtorin tutkinto suoritetaan kuuluen jompaan kumpaan tiedekunnan kahdesta tohtoriohjelmasta:

Juno, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma
Utuling, Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma

Edellytykset

Tohtorin tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti maisterin tutkinto tai sitä vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tohtorikoulutukseen hakevalla tulee siis olla joko soveltuva suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai muuten osoitetut, tieteellisiä jatko-opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Soveltuvaksi katsotaan tutkinto tai koulutus, johon sisältyvät syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu jatko-opintojen pohjaksi.

Lisätiedot

Haku tohtorikoulutukseen on kahdesti vuodessa, lisätietoja tiedekunnan sivuilla
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tutkimus/jatko-opiskelu/Sivut/Haku-tohtorikoulutukseen.aspx
Lisätietoja tohtoriohjelmista
Juno
https://www.utu.fi/fi/Tutkimus/tutkijakoulu/tohtoriohjelmat/juno/Sivut/home.aspx
Utuling
https://www.utu.fi/fi/Tutkimus/tutkijakoulu/tohtoriohjelmat/utuling/Sivut/home.aspx


avaa kaikki
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.