University Network for Asian Studies

avaa kaikki

University Network for Asian Studies

Asian Studies Programme 25–31 ECTS
Sivuainekokonaisuutta varten on suoritettava vähintään kolme (3) perusopintokurssia. Tämän lisäksi on valittava tarpeeksi perus- ja syventävän tason kursseja, jotta vähimmäisvaatimuksena oleva 25 opintopistettä täyttyy.
Mini Minor in Asian Studies 10 ECTS
Kokonaisuuden saamiseksi on suoritettava yksi (1) perustason kurssi ja yksi tai kaksi syventävän tason kurssia.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Contemporary History
Political Science
Philosophy
Finnish Study Modules