Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologia, VTM, 2017-2018

Osaamistavoitteet

Maisterin opinnoilla on sosiologiassa seuraavat tavoitteet: teoreettisen tiedon syventäminen, johonkin sosiologian erityisalaan perehtyminen, menetelmäosaamisen syventäminen ja tieteellisen työn edellyttämän kypsyyden saavuttaminen. Valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen sosiologia pääaineena antaa valmiudet työskentelyyn sosiologista ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Valtiotieteiden maisterin tutkinto sosiologiassa koostuu sosiologian syventävistä opinnoista ja muista opinnoista. Yleisrakenne on seuraava:

VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON OPINTOKOKONAISUUDET 120 OP

SYVENTÄVÄT OPINNOT 48 OP

Yhteiset syventävät opinnot 36 op
S.1 Tutkimusseminaari 1 ja 2, 6 op
S.2 Sosiologian teoriat, 4 op
S.3 Sosiologian historia ja klassikot, 6 op
Tutkimusmenetelmät, 10 op

Harjoittelu, 10 op

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 12 op
S.4 Teemaseminaari, 6 op
S.5 Opintolinjan ajankohtainen tutkimus, 6 op

Pro gradu -tutkielma 40 op

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot jakaantuvat opintolinjoihin: 1) Sosiaalinen eriarvoisuus, ja 2) Yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos. Tutkinto suoritetaan yhdellä opintolinjalla. Opiskelija valitsee opintolinjan pro gradu -tutkielmansa aihepiirin pohjalta. Alustava valinta tehdään maisterivaiheen HOPSin yhteydessä.

Muut opinnot 32 op:
- Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja

Edellytykset

Ennen opintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto.

Lisätiedot

OHJEELLINEN OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS
4. OPINTOVUOSI
Syksy
S.1 Tutkimusseminaari 1, 4 op
S.2 Sosiologian teoriat, 4 op
Tutkimusmenetelmät, 0-6 op
1./2./3. Harjoitteluseminaari
Harjoittelu (3 kk), 0-10 op
S.4 Teemaseminaari
S.5 Opintosuunnan ajankohtainen tutkimus, 0-6 op
Kevät
S.1 Tutkimusseminaari 2, 3 op
S.3 Sosiologian historia ja klassikot, 6 op
S.4 Tutkimusmenetelmät, 0-6 op
S.4 Tutkimusmenetelmät, 4 op
2./3. Harjoitteluseminaari
Harjoittelu (3 kk), 0-10 op
S.4 Teemaseminaari, 6 op
S.5 Opintosuunnan ajankohtainen tutkimus, 0-6 op

Sivuaine- ja muita opintoja

5. OPINTOVUOSI
S.7 Pro gradu, 40 op
S.5 Opintosuunnan ajankohtainen tutkimus, 0-6 op

Sivuaine- ja muita opintoja


avaa kaikki

Sosiologia, VTM, 2017-2018

Muut opinnot 32 op
Suoritettava 32 opintopistettä
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet