Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia, VTM, 2017-2018

Osaamistavoitteet

Taloussosiologiaa pääaineenaan lukeva opiskelija ymmärtää erilaisten taloudellisten toimintaympäristöjen piirteitä sekä osaa tarkastella niitä taloussosiologisesta viitekehyksestä. Maisterivaiheessa opiskelija osaa jäsentää kulutukseen, markkinoihin ja verkostoihin liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimusongelmia itsenäisesti. Suoritettuaan valtiotieteiden maisterin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija osaa hyödyntää näitä tietoja itsenäisissä ratkaisuissa työelämässä. Opiskelija osaa myös soveltaa yhteiskuntatieteellisiä tiedonkeruu- ja tutkimusmenetelmiä käytännön tehtävissä. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen näkemyksen yhdistäminen on taloussosiologin erityisvahvuuksia työmarkkinoilla.

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE:

-Taloussosiologian syventävät opinnot 61 op:
S.1 Taloussosiologian teoria, 5 op
S.2 Kulutus, markkinat ja verkostot, 10 op
S.3 Taloussosiologian työelämälähtöinen projektityö, 10 op
S.4 Taloussosiologian erityisalat, 10 op
S.5 Taloussosiologian pro gradu -seminaari, 6 op
Tutkimusmenetelmät, 10 op
Harjoittelu 10 op

-Taloussosiologian pro gradu -tutkielma, 40 op

-Muut opinnot (vapaastivalittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja), 19 op

Kaikki yhteensä 120 op

Edellytykset

Suoritettu kandidaatin tutkinto.


avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet