Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiaalitieteet, VTK 2017-2018

Sisältö

Sosiaalitieteitä pääaineena opiskelevan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu sosiaalitieteiden perusopinnoista, aineopinnoista, kandidaatin seminaarista ja tutkielmasta, kieli- ja viestintäopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista vapaavalinnaisista opinnoista.

KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden aineopinnot 63 op
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot, yhteensä 16 op:
- Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
- Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op
- Johdatus tieteelliseen ajatteluun, yhteensä 6 op:
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu, 3 op
Tieteenteon etiikka 3 op
Sivuaineopinnot, yhteensä 50 op:
-Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet
Muut opinnot, yhteensä 10 op:
-Vapaastivalittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja


avaa kaikki

Sosiaalitieteet, VTK 2017-2018

Sosiaalitieteiden laitos
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology