Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma, FM

Sisältö

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman opinnot koostuvat 80 opintopisteen laajuisista suomen ja sen sukukielten sekä Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurin opinnoista sekä 40 opintopisteen laajuisesta tutkielmasta, joka laaditaan suomeksi. Tutkielma on poikkeustapauksissa myös mahdollista laatia viroksi tai unkariksi; pääsääntönä on, että sitä ei laadita äidinkielellä. Opinnot jakautuvat seitsemään sisältökokonaisuuteen:

1. Suomen kielen käytännön taito (10 op)
2. Suomen kielen teoreettinen tuntemus (20 op)
3. Fennougristiikka ja kielen teoria (20 op)
4. Kulttuuri ja yhteiskunta (10 op)
5. Valinnaisia opintojaksoja (12-13 op)
6. Seminaari (7-8 op)
7. Pro gradu -tutkielma (40 op).

Opiskelija laatii suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tohtorikoulutettava Elina Aholan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa sisällöksi. Opinnoista vastaa ja loppumerkinnän antaa professori Sirkka Saarinen.


avaa kaikki

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma, FM

2. Suomen kielen teoreettinen tuntemus 20 op
Opiskelija suorittaa 20 op suomen kielen oppiaineen tarjoamia aineopintoja ja syventäviä opintoja.
3. Fennougristiikka ja kielen teoria 20 op
Opiskelija suorittaa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, Viron kielen ja kulttuurin tai Unkarin kielen ja kulttuurin opintojaksoja siten, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi tähän kohtaan voi sisällyttää yleisen kielitieteen ja fonetiikan opintoja.
4. Kulttuuri ja yhteiskunta 10 op
Opiskelija suorittaa valintansa mukaan vähintään 10 opintopistettä kahden tai useamman oppiaineen opintojaksoina sopimuksen mukaan
5. Valinnaisia opintojaksoja 12–13 op
Valinnaisina opintojaksoina suoritetaan opintojaksoja, joita opiskelija ei ole suorittanut sisältökokonaisuuksien 1 - 4 osana.
SUMA0005 6. Seminaari, 7–8 op
SUMA0006 7. Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet