Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Italia: italian kääntäminen, FM

Osaamistavoitteet

Kääntämisen linjan opintojen tavoitteena on:
- erinomainen italian kielen kirjallinen ja suullinen taito
- käännösviestinnän erityistietojen ja -taitojen hallinta
- käännösviestinnän menetelmiin, tutkimukseen ja historiaan syventyminen
- opintopolun valitseminen ja erikoistuminen ammatillisten tavoitteiden ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan
- valmius tieteellisen jatkokoulutukseen.

Edellytykset

Opiskelu edellyttää suomen kielen hyvää hallintaa: osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

Mikäli kääntämisen linjan valinnut aikoo hakea opettajan pedagogisiin opintoihin, hänen on suoritettava lisäopintoina kurssit A15 (Yhteiskunta ja kulttuuri II), A16 (Historia II) ja A17 (Kirjallisuus II).

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhteydessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tentteinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pääaineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville, Pkk:llä merkityt kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille ja Pk:lla kääntämisen linjalle suuntautuville. Muilta osin opintojaksot valitaan opintokokonaisuudet muodostavien moduulien (esim. I Kielitieto) ja niihin sisältyvien jaksojen (esim. Kielioppi I) yhteydessä ilmaistulla tavalla. Selventäviä ohjeita ja esimerkkejä opintolinjojen edellyttämistä valinnoista annetaan oppiaineen www-sivulla.


avaa kaikki

Italia: italian kääntäminen, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, ITALIA, ITALIAN KÄÄNTÄMINEN 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op. P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; Ps: pakollinen sivuaineopiskelijoille; Pkk: pakollinen kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille; Pk: pakollinen kääntämisen linjan opiskelijoille
I KIELITIETO 3–12 op
Pakollinen opintojakso: S4
ITKI0772 S1. Kielioppi III, V, 3 op
ITKI0749 S3. Murteet, V, 3 op
IV HARJOITTELU 0–10 op
Opintojaksot ovat valinnaisia.
ITKI0020 A26/S20. Työharjoittelu, V, 3–5 op
ITKI0035 S21. Projektiharjoittelu, V, 3–5 op
V TUTKIELMAOPINNOT
Sivuaineopiskelijat 26 op, pääaineopiskelijat 46 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet